Conditii de utilizare a serviciului, în special pentru descărcări de pe internet si pentru documentatia tehnică a grupului PM

1. GENERALITATI

Aceste conditii de folosire sunt valabile pentru PM Technic, precum si pentru toate companiile aflate in grupul de firme PM (denumite în continuare cu notiunea comună de „PM“).

2. DREPTURI

Continutul site-ului web PM –www.pmtechnic.com este protejat prin drepturi de autor. Toate logo-urile, identificatoarele, marcile, fisierele de date, reprezentarile, desenele, documentatiile tehnice si informatiile sunt – daca nu exista alte indicatii – protejate prin drepturi de proprietate intelectuala înregistrate si neînregistrate. Orice modificare a continutului sau publicare de extrase este interzisa. Utilizarea acestora fara acordul scris al companiei PM este permisa numai în sensul acestor dispozitii si conditii. Cu exceptia cazului în care în informatiile descarcate sunt si în documentatia tehnica.

3. UTILIZAREA DATELOR

Continutul de pe paginile web de la PM si informatiile disponibile pentru descarcare, precum si documentatia tehnica, pot fi descarcate, în scopul colectarii de informatii, pentru stocare si tiparire pentru uz propriu. Difuzarea informatiilor si a documentatiei tehnice în scopuri publice sau comerciale sau în orice alte moduri nu este permisa fara acordul scris din partea companiei PM.

4. TRANSFERUL DREPTURILOR

Cu exceptia dreptului de folosire limitat mentionat mai sus, nu exista alte limitari de drepturi de aceesi natura. Daca PM ofera un acord în scris diferit privind continuarea folosirii, sfera de folosire autorizata rezulta exclusiv din această declaratie scrisa de acord.

5. DOCUMENTATIE TEHNICA

Primirea sau descarcarea documentatiei tehnice (în special a documentatiei pentru utilizator) nu constituie temei pentru obligatia de informare suplimentara din partea PM asupra eventualelor modificari aduse la produse si/sau documentatia tehnica. Utilizatorul poarta raspunderea de a verifica aptitudinea si destintia de utilizare a produselor, în special în ce priveste respectarea normelor si legilor în vigoare.

6. RĂSPUNDEREA

Compania PM nu poate fi trasa la raspundere pentru informatiile sau documentatia tehnica gresite, pentru defectiuni sau virusi care pot afecta computerul, echipamentul sau alte proprietati ale vizitatorului sau ale celui care descarca, in urma accesului. Limitele si excluderile de raspundere prezente nu sunt valabile, în masura în care raspunderea este obligatorie, de ex. conform legii de raspundere asupra produselor, în cazuri de neglijenta grava premeditata, din cauza vatamarii care pune în pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea.

7. CONTINUTUL INFORMATIV

PM isi rezerva dreptul de a modifica în orice moment documentatia tehnica si produsele descrise in documentatia tehnica sau informatiie si produsele descrise în aceste informatiifara instiintarea prealabila, de a le corecta si/sau de a le imbunatatii, daca aceste actiuni sunt rezonabile pentru utilizator. Acest lucru este valabisl si pentru modificari care servesc la progresul tehnic.