Poslanie PM

Vyvíjame inovačné výrobky, ktoré vychádzajú v ústrety neustále sa meniacim požiadavkám. Používame technológie, ktoré vám nielen pomôžu vyriešiť dnešné problémy, ale zároveň sú vytvorené na to, aby odpovedali budúcim potrebám vašich zákazníkov. Všetky naše zdroje a myšlienky smerujú k jedinému cieľu - kvalitné služby. Lebo naše sľuby sú vždy podporované činmi, naše tímy odborníkov vám ponúkajú kontinuitu v tomto partnerstve, odstraňujúc takýmto spôsobom problémy týkajúce sa riadenia aspektov spojených so zásobami a dodávkami. Sme zaangažovaní do otvárania nových ciest, aby sme vám pomohli v rozvoji a prosperovaní vášho obchodu.

Hodnoty PM

Naše hodnoty sú súčasťou nášho DNA. Oni riadia spôsob, ktorým pracujeme s našimi obchodnými partnermi a vo vnútri tímu. Prostredníctvom celistvosti, zodpovednosti, nadšenia a profesionalizmu, s prízvukom na inováciu a záruku kvality, sme vytvorili vibrujúcu organizačnú kultúru, kde myšlienky nadobúdajú obrysy a ľudí vedú obchod k úspechu.

CELISTVOSŤ

Sme pozorní na potreby našich zákazníkov a angažujeme sa do plnenia cieľov prostredníctvom etiky a celistvosti, pôsobíme prostredníctvom porozumenia a kladných postojov, aby sme vás usmerňovali k úspechu!

ZODPOVEDNOSŤ

Berieme zodpovednosť za naše akcie, kladieme dôraz na riešenia a výsledky. O plánoch diskutujeme spolu v tíme za účelom zobratia najlepších rozhodnutí pre našich zákazníkov a rešpektujeme sľuby a záväzky voči ostatným

NADŠENIE

Sme nadšení našim podnikaním, našou značkou a našou prácou, zavádzame kreatívne a inovatívne riešenia, zákazníkom sa zavďačujeme kvalitou našich výrobkov a služieb

PROFESIONALIZMUS

Sme pripravení na akúkoľvek výzvu, vždy sa snažíme prijímať a poskytovať riešenia prostredníctvom nášho tímu profesionálov. Spolu s nami úspech vášho obchodu je zaručený!

ZÁRUKA KVALITY

Je najdôležitejší sľub, prostredníctvom ktorého sa môžeš spoľahnúť na nás. V pokračovaní sa venujeme realizácii bezpečných a vysoko kvalitných výrobkov, ktoré uspokoja všetky nároky, potreby a vkus vašich zákazníkov.

INOVÁCIA

Chápeme, ktoré sú vaše túžby a správne prispôsobujeme riešenia pre každého zákazníka osobitne s dôrazom na trvalý záujem vyvíjať nové výrobky a riešenia v prospech partnerov a end-user-a.

 • 8

  krajiny

 • 2000+

  produkty

 • 8

  sklady

 • 5000+

  klienti

 • 150+

  zamestnanci

 • 20+

  Roky praxe