Dejiny PVC

Postupom času sa ľudia pokúšali používať stále odolnejšie materiály, ktoré by poskytovali konečné výrobky s vysokou životnosťou.

news-img

Alchymisti stáročia skúmali a experimentovali z túžby získať nové, syntetické, materiály, ktoré by mohli ponúkať výhody, ktoré sa nevyskytujú u prírodných výrobkov. Tak vznikol PVC.=

news-img2PVC (polyvinylchlorid) je jedným z najstarších syntetických materiálov, s najdlhšou históriou v priemyselnej výrobe. Jeho ranná história sa zakladá na rade mnohonásobných a náhodných objavov na rôznych miestach zemegule, objavy, ktoré boli vykonané v rôznych momentoch jeho vývoja, ako aj na bezúspešných hľadaniach obchodných uplatnení, ktoré by bol priemysel potreboval.
PVC bol objavený náhodne v 19. storočí, po prvýkrát v roku 1838 francúzskym fyzikom a chemikom Henrim Victorom Regnaultom a po druhýkrát Nemcom Eugenom Baumannom. V obidvoch prípadoch sa polymér zjavil ako niečo tuhé biele vo vnútri flakónov novoobjaveného plynu vinylchloridu, ktorý bol vystavený slnečným lúčom. Materiál bol ťažko spracovateľný a navyše nikto nezvládol výzvu použiť ho na obchodné uplatnenia.

V roku 1913 nemecký vynálezca Friedrich Heinrich August KLATTE získal patent na PVC. Jeho metóda využívala polymerizáciu vinylchloridu za pomoci slnečného svetla.
Najvýznamnejší objav sa udial v Spojených štátoch amerických vtedy, keď spoločnosť BFGoodrich zamestnala priemyselného vedca Walda Semona, aby vyvinul syntetickú náhradu prírodného kaučuku, ktorý bol stále drahší. Jeho pokusy viedli opäť k polyvinylchlorid. Aj napriek tomu materiál bol v roku 1920 ohrozený recesiou a vzniklo nebezpečenstvo, že sa od neho upustí, Semon bol ten, ktorý koncipoval myšlienku PVC ako vrstvy pre nepremokavé tkaniny. Predaj rýchlo vybuchol s paletou výrobkov, ktorá sa neustále rozširovala. Dopyt sa opäť zvýšil počas druhej svetovej vojny, keď PVC veľmi rýchlo nahradil tradičné materiálny pre izolovanie káblov na vojnových lodiach.

V roku 1950 mnohé spoločnosti začali vyrábať PVC a množstvá dramaticky vzrástli na celom svete. Vývojári počas desaťročí veľmi rýchlo našli inovačné použitia a rafinované metódy, ako zvýšiť trvanlivosť, otvoriac nové dvere pre uplatnenie v oblasti stavieb. Až do polovice 20. storočia štyri spoločnosti boli výrobcami PVC, revolučné použitie PVC alebo „vinylu“, ako je ešte známy, bolo objavené počas rokov 1960. Latex na základe vinylu bol použitý pre nafukovacie štruktúry a textilné poťahy a v tom istom čase boli vypracované metódy na vylepšenie trvanlivosti PVC, umožniac jeho uplatnenie v stavebnom priemysle.

Výrobky z PVC sa rýchlo stali veľmi významnými pre stavebný priemysel; odolnosť plastových materiálov proti svetlu, chemickým látkam a hrdzaveniu ich pretvára na najlepšiu opciu pre uplatnenie v realizovaných stavbách. Vylepšenie odolnosti materiálov voči extrémnym teplotám umožnilo PVC, aby prepravoval vodu do tisícok domov a fabrík. V rokoch 1980 už 20 spoločností vyrábalo PVC. V súčasnosti PVC je tretím najlepšie predávaným tovarom z plastu vo svete, po polyetyléne a polypropyléne. Nízka cena PVC, vynikajúca trvanlivosť a spracovateľnosť viedli k tomu, že materiál sa stal voľbou pre desiatky priemyslov, ako zdravotnícky, IT, dopravný, textilný a stavebný.

Forrás: http://www.pvc.org/en/p/history

Kontaktujte nás

Meno*

Priezvisko*

E-mailová adresa*

Meno spoločnosti*

Správa