Uslovi servisa, naročito za preuzimanje sa interneta i tehničke dokumentacije PM Grupe

1. UOPŠTENO

Ovi uslovi upotrebe važe za PM Technic i za sve kompanije u okviru PM grupe kompanija (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „PM“).

2. PRAVA

PM veb sajta – www.pmtechnic.com je zaštićen autorskim pravima. Svi logotipi, identifikatori, brendovi, datoteke sa podacima, reprezentacije, tehnička dokumentacija i informacije su – ako nema drugih naznaka- zaštićeni pravima intelektualne svojine kako registrovanim tako i neregistrovanim. Svaka modifikacija sadržaja ili objavljivanje izvoda je zabranjena. Njihova upotreba bez pisanog odobrenja PM-a je dozvoljena samo za svrhe ovih odredbi i uslova. Osim u slučajevima kada se preuzimaju podaci i tehnička dokumentacija.

3. UPOTREBA PODATAKA

Sadržaj PM veb stranice i podaci koji su dostupni za preuzimanje kao i tehnička dokumentacija se mogu preuzeti za svrhe prikupljanja informacija, za čuvanje i štampanje za sopstvene potrebe. Širenje informacija i tehničke dokumentacije u javne ili komercijalne svrhe ili na bilo koji drugi način nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja PM kompanije.

4. PRENOS PRAVA

Osim ograničenog prava upotrebe gore navedenog, nema drugih ograničenja. Ukoliko PM ponudi drugačiji pisani ugovor o upotrebi, obim ovlašćene upotrebe je rezultat isključivo ovog pisanog ugovora.

5. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Primanje ili preuzimanje tehničke dokumentacije (posebno korisničke dokumentacije) ne predstavlja osnov za dalju obavezu da se informiše PM o mogućim izmenama proizvoda i/ili tehničke dokumentacije. Korisnik snosi odgovornost da proveri podobnost i upotrebu proizvoda namenjenih primarnim destinacijama, naročito u vezi sa usklađenošću sa pravilima i zakonima.

6. ODGOVORNOST

Kompanija PM se ne može smatrati odgovornom za pogrešne informacije ili tehničku dokumentaciju, za nedostatke ili viruse koji mogu uticati na vašu računarsku opremu prilikom preuzimanja, nakon pristupa. Ograničenja i isključenja odgovornosti neće važiti u slučajevima kada je odgovornost obavezna, na primer: u skladu sa zakonom, u slučajevima namernog nemara, zbog povrede opasne po život, telesnog integriteta ili zdravlja.

7. SADRŽAJ INFORMACIJA

PM zadržava pravo da modifikuje u bilo koje vreme tehničku dokumentaciju i proizvode opisane u tehničkoj dokumentaciji bez prethodnog obaveštenja, da ih ispravi i/ili poboljša, ako su te radnje razumne za korisnika. Ovo važi za izmene koje su u svrhe tehničkog napretka.