Istorija PVC-a

Čovek je naporno radio od najranijih vremena na razvijanju sintetičkih materijala koji bi imali prednosti kakve se ne mogu naći u prirodnim materijalima koji ga okružuju.

news-img

PVC je jedan od najstarijih sintetičkih materijala sa najdužom istorijom u industrijskoj proizvodnji. Njegova rana istorija je višestruka i slučajno je otkriven na različitim mestima u različita vremena a isto tako se neuspešno tragalo za njegovom komercijalnom primenom.

news-img2Rani istraživači su slučajno otkrili PVC u najmanje dva navrata tokom 19-tog veka. Prvo je 1838. godine to učinio francuski fizičar i hemičar Henri Victor Regnault a drugi put 1872. godine nemac Eugen Baumann. U oba slučaja polimer se pojavio kao bela čvrsta supstanca unutar boce novootkrivenog gasa vinil hlorida koji je ostao izložen na sunčevoj svetlosti. Bilo je teško raditi sa materijalom i niko nije savladao izazov komercijalne primene.

Nemački pronalazač Friedrich Heinrich August Klatte je 1913. godine patentirao PVC. Njegov metod je podrazumevao korišćenje polimerizacije vinil hlorida sa sunčevom svetlošću.
Najznačajniji napredak se dogodio u Sjedinjenim Državama kada je kompanija BFGoodrich angažovala industrujskog naučnika Waldo Semon-a da razvije sintetičku zamenu za sve skuplju prirodnu gumu. Njegovi ekspermineti su ponovo doveli do proizvodnje polivinil hlorida. Međutim, materijal je tokom 1920-ih godina bio ugrožen usled recesije i postojala je opasnost da se napusti tako da je Semon razvio ideju o korišćenju PVC-a kao materijala za premazivanje tkanina koji je otporan na vodu. Prodaja je brzo napredovala sa sve većim asortimanom proizvoda. Potražnja je ponovo ubrzana tokom Drugog svetskog rata kada je PVC brzo zamenio tradicionalne materijale za izolaciju žica na vojnim brodovima.

Tokom 50-ih godina prošlog veka mnogo više kompanija je počelo sa proizvodnjom PVC-a i količina se drastično povećala širom sveta. Istraživači su brzo pronašli nove inovativne načine korišćenja tokom decenija i pomoću metoda prerade za poboljšanje izdržljivosti, čime su otvorena vrata primenama u građevinskim granama. Do sredine 20. veka pet kompanija je proizvodilo PVC i revolucionarne upotrebe PVC-a ili „vinila” kako je takođe poznat su dalje razvijane tokom 60-ih godina. Lateks zasnovan na vinilu je korišćen u strukturama za naduvavanje i kao premaz za tkanine a u isto vreme razvijane su metode za poboljšanje izdržljivosti PVC-a čime bi se omogućila primena u građevinarstvu.

PVC proizvodi su brzo postali neophodni u građevinarstvu; otpornost plastike na svetlo, hemikalije i koroziju ju je učinilo najboljom opcijom za primenu u izgradnji. Poboljšanja izvršena na otpornosti materijala na ekstremne temperature je omogućila da PVC transportuje vodu do nekoliko hiljada kuća i fabrika. Do 80-ih godina prošlog veka dvadeset kompanija je proizvodilo PVC. Danas je PVC treća plastična roba po prodaji na svetu, nakon polietilena i polipropilena. Njegova niska cena, odlična izdržljivost i preradivost ga čine materijalom izbora za desetine industrija kao što su zdravstvo, IT sektor, transport, tekstilna industrija i građevinarstvo.

Izvor: http://www.pvc.org/en/p/history

Контакт

Ime*

Prezime*

Email Adresa*

Ime kompanije*

Poruka