Условия за обслужване, по-специално за изтегляне от Интернет и техническата документация на PM Group

1. ОБЩИ

Тези условия на употреба са валидни за PM Technic и за всички дружества от групата фирми PM (наричани по-нататък общо “PM”).

2. ПРАВА

Съдържаниете на уеб сайта на PM – www.pmtechnic.com е защитено с авторско право. Всички лога, идентификатори, марки, файлове с данни, презентации, чертежи, техническа документация и информация са – ако няма други указания – защитени от правата върху интелектуалната собственост, регистрирани и нерегистрирани. Всяка промяна на съдържанието или публикуването на откъси е забранено. Използването им без писменото съгласие на PM е разрешено само за целите на тези разпоредби и условия. С изключение на случаите, когато информацията се изтегля като техническата документация.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Съдържанието на уеб страниците на PM и информация са достъпни за изтегляне, както и техническа документация, могат да бъдат изтеглени с цел събиране на информация, за съхранение и печат, за собствено ползване. Разпространение на информация и техническа документация в публични или търговски цели или по някакви други начини, не е разрешено без писмено разрешение от компанията PM.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

С изключение на ограничено право да се използват посочените по-горе, няма други ограничения. Ако PM предлага различни писмени договори за употреба, оторизираното използване е резултат само от тези договори.

5. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Получаване или изтегляне на техническа документация (конкретно документация за потребителя), не представлява основание за допълнително задължение за PM да информира за възможни промени в продуктите и/или техническата документация. Потребителят носи отговорност за проверка на годността за използването на продуктите по предназначението им, особено по отношение на спазването на правилата и законите.

6. ОТГОВОРНОСТ

PM компания не може да носи отговорност за невярна информация или техническа документация, за дефекти или вируси, които могат да засегнат вашия компютър при изтегляне, след достъп. Ограничения и изключения на отговорността не са валидни до степен, в която отговорността е задължителна, например: в съответствие със закона, в случаите на умишлена небрежност, животозастрашаващи наранявания, телесна повреда или вреда за здравето.

7. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА

PM запазва правото да променя по всяко време техническата документация и продуктите, описани в техническата документация, без предизвестие, за да ги коригира и/или подобри, ако действията са разумни за потребителя. Това е валидно за промени, които да служат на техническия прогрес.