Terms & Conditions

Această pagină (împreună cu documentele la care face referință) are scopul de a vă informa pe dumneavoastră, în calitate de Client, cu privire la Termenii și Condițiile în baza cărora compania noastră, Pm Technic Elements SRL (denumită în cele ce urmează Pm) vă pune la dispoziție informatiilr prezentate pe website-ul nostru (https://www.pmtechnic.com).
Este foarte important să citiți cu atenție Termenii și Condițiile și să vă asigurați că le-ați înțeles înainte de a naviga pe acest site.
Orice inregistrare plasată pe site-ul nostru implică acceptul și angajamentul Vizitatorului/Clientului de a respecta termenii și condițiile detaliate în acest document. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prevăzute în acest document, nu folosiți website-ul nostru și /sau serviciile oferite pe website.
Acest document, cât și documentele la care face referire poate fi actualizat și/sau modificat periodic. Este responsabilitatea dvs., în calitate de Vizitator/Client, să verificați data ultimei actualizări a acestui document. Data actualizării poate fi găsită la începutul documentului de față. Serviciile si produsele Pm sunt oferite în baza ultimei variante a documentului „Termeni și Condiții”.

 1. Definițiile termenilor utilizați în acest document

Client: persoană fizică sau juridică care utilizează site-ul Pm și/sau plasează o comandă pe site. În acest document termenii “dumneavoastră”, “dvs.”, “voastră”, “vouă”, etc. – fac referire la Client.
Detinator webstie / vanzator: Pm Technic Elements SRL; de asemenea, și termenii „noi”, „noastră”, etc – fac referire la Pm.

Website Pm: website-ul cu adresa https://www.pmtechnic.ro, https://www.pmtechnic.it sau https://pmtechnic.com.

 1. Despre Pm

2.1. Compania Pm Technic Elements SRL operează website-ul https://www.pmtechnic.com
2.2. Pm este o societate cu răspundere limitată (SRL) înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de le lângă Tribunalul Cluj (ONRC) cu numărul J12/554/2010 având cod unic de înregistrare RO18776935.
Pm Technic Elements, sediu social
Str. Corneliu Coposu nr 167
Cluj-Napoca 400228
Tel/Fax: (+4) 0264 480.072
Email: office [at] pmtechnic [dot] ro

Pm, adresa de birou (punct de lucru)
Str. SOS DE CENTURA NR 80 DOMNESTI-ILFOV

Cluj-Napoca 400058
Tel/ Fax: 0730.115.897 / 0733,988,632
Email: office [at] pmtechnic [dot] ro

 1. Produsele oferite de Pm

3.1. Gama produselor Pm corespunde catalogului existent pe site si a listelor de pret, fara a se limita insa, portofoliul putand fi extins in functie de politica comerciala a companiei

 1. Cum deveniți Client Pm

Prin înregistrarea unui cont („Cont”) pe website-ul nostru, certificați implicit că:
4.1. Sunteți apt din punct de vedere legal să fiți parte a unui contract.
4.2. Aveți cel puțin 18 ani împliniți, în cazul în care ați comandat servicii și/sau înregistrat un cont în calitate de persoană fizică.

 1. Cum intrați în relații contractuale cu Pm

5.1. In baza unui contract comercial incheiat cu reprezentantii Pm in urma intalnirii directe cu acestia.

 1. Livrare & Disponibilitate Servicii

6.1. Clientul va avea acces la produsele comandate începând cu data specificată în Contractul Comercial, pentru bunurile achizitionate in baza acestuia.

6.2. În cazul în care Clientul nu achită factura în termenul stabilit la data scadenței facturii emise, contractul va fi suspendat până la achitarea datoriilor de către Client.

 1. Calitatea Serviciilor

Pm certifică faptul că:

 • Se angajează să furnizeze produsele ofertate în conformitate cu practicile și standardele comerciale general acceptate;
 • Produsele furnizate se vor conforma descrierilor și specificațiilor prezentate pe website;
 • Produsele furnizate se vor conforma tuturor prevederilor legale aplicabile la data contractării acestora de către Client;
 1. Confidențialitate

8.1. Pm nu consideră drept Informații Confidențiale, categoriile de informații care:

 • sunt, sau devin cunoscute publice, exceptând situațiile în care acest lucru se produce în urma acțiunilor sau omisiunilor părții destinatare; sau
 • au fost deținute în mod legal de către o parte, anterior divulgării; sau
 • au fost divulgate în mod legal către partea destinatară de către un terț care nu avea restricții cu privire la divulgarea acestora; sau
 • sunt produse independent de către partea destinatară, câtă vreme acest lucru poate fi atestat prin înscrisuri; sau
 • derivă din cerințe impuse de lege, de o instanță competentă sau de către un organism de reglementare sau administrare competent.

8.2. Fiecare parte (Client și Pm) va respecta confidențialitatea informațiilor la care a primit acces și nu le va divulga niciunui terț, cu excepția situațiilor în care acest lucru este cerut de lege, și nici nu le va utiliza în nici un alt scop decât cele prevăzute de Termeni și Condiții, așa cum sunt stipulate în documentul de față.
8.3. Fiecare parte (Client și Pm) va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor la care are acces și se va asigura că acestea nu vor fi divulgate sau distribuite de către angajați sau colaboratori ai oricărei dintre părți, câtă vreme acest lucru ar duce la încălcarea Termenilor și Condițiilor stipulate în acest document.
8.4. Ambele părți (Client și Pm) se fac responsabile de orice pierdere, distrugere, modificare, divulgare, acces neautorizat sau orice altă formă ilegală de prelucrare a informațiilor confidențiale.

 1. Rezilierea acordului

Pm poate rezilia acest acord și revoca imediat accesul dumneavoastră la contul de pe portalul de servicii Pm, în situațiile în care:
9.1. În calitate de client Pm ați încălcat Termenii și Condițiile stipulate în acest document sau alți Termeni și Condiții la care acest document face referință;
9.2. În calitate de client Pm, sunteți obiectul unei proceduri de declarare a falimentului, de administrare judiciară, de lichidare, de concordat preventiv sau al oricărei alte proceduri similare;
9.3. În calitate de client Pm, suspendați sau intenționați să suspendați o parte sau toată activitatea comercială a companiei dumneavoastră;

 1. Consecințele rezilierii

În cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul care a dus la aceasta:
21.1. în calitate de client, veți achita în termen de o săptămână toate facturile neplătite, emise de Pm către dumneavoastră. În cazul în care nu vi s-a eliberat până în acel moment factura, Pm vă va pune la dispoziție o factură pe care va trebui să o achitați în termen de 3 zile de la data primirii;
21.2. în calitate de client, veți returna orice echipament pe care Pm vi l-a pus la dispoziție, dacă acesta nu a fost achitat în totalitate la acea dată. În situația în care nu returnați imediat echipamentele neachitate, Pm își rezervă dreptul de a intra în posesia lor pe toate căile legale disponibile. Clientul este responsabil în totalitate pentru integritatea echipamentelor până în momentul predării acestora către Pm. Clientul nu are dreptul să le utilizeze pentru nici un alt scop decât acela pentru care a fost contractat de la Pm;
21.3. în calitate de furnizor de servicii, Pm va șterge contul dvs. de pe portalul online de servicii Pm și/sau portalul de suport clienți și va șterge definitiv toate informațiile stocate de dvs.
21.4. Expirarea sau denunțarea prezentului acord nu afectează valabilitatea sau durata niciunei înțelegeri convenite în temeiul Termenilor și Condițiilor, nici drepturile Pm de a cere și primi despăgubiri.
21.5. Clauzele menționate în Termeni și Condiții care afectează, direct sau prin implicație, rezilierea vor rămâne în vigoare și vor fi considerată aplicabile în totalitate.

 1. Limitarea răspunderii

22.1. Această clauză stabilește totalitatea răspunderii financiare asumate de Pm (incluzând răspunderea pentru prejudicii cauzate direct de acte sau omisiuni provocate de angajații Pm, agenți împuterniciți de Pm sau subcontractori Pm) față de dumneavoastră în calitate de client în legătură cu:

 • orice încălcare prevăzută de ultima variantă actualizată a Termenilor și Condițiilor (documentul de față);
 • utilizarea, în orice fel, a Serviciilor contractate de dumneavoastră; și
 • orice fel de reprezentare, declarație sau act delictual sau omisiune (incluzând neglijența) care apare în contextul acestui acord.

22.2. Cu excepția situațiilor prevăzute expres în Termeni și Condiții:

 • Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru rezultatele și/sau consecințele utilizării Serviciilor Pm și/sau a utilizării aplicațiilor sau software-ului cumpărat sau utilizat.
 • Pm nu are nicio răspundere pentru daunele provocate de erori sau omisiuni în informațiile, instrucțiunile sau script-urile furnizate de către Pm în legătură cu Serviciile contractate, sau pentru orice acțiuni efectuate de Pm în baza cererilor dumneavoastră.

22.3. Termenii și Condițiile stipulate în acest document nu exclud răspunderea Pm cu privire la:

 • provocarea decesului sau vătămarea persoanelor cauzată de neglijența Pm; sau
 • fraudă sau falsificare frauduloasă.

22.4. Acordul privind Nivelul Calității Serviciului (sau serviciilor) contractate, pus la dispoziția dumneavoastră de către Pm, stipulează gradul de răspundere asumată de către efecRO, cât și nivelul maxim de prejudiciu aplicabil în cazul nerespectării acordului.
22.5. În situația în care nu-și respectă angajamentele asumate prin acești Termeni și Condiții, răspunderea financiară a Pm nu poate depăși valoarea Serviciului / Serviciilor contractate și achitate de dumneavoastră.
22.6. Sub rezerva clauzei 22.3, Pm nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderi ce rezultă din nerespectarea de către Pm a Termenilor și Condițiilor din prezentul document, în cazul în care aceste pierderi intră în următoarele categorii, chiar dacă aceste pierderi derivă dintr-o încălcare deliberată provocată de Pm:

 • pierderi de venit sau încasări;
 • pierderi comerciale;
 • pierderi de profit;
 • pierderi ale unor economii anticipate;
 • pierderi de date; sau
 • irosirea timpului de lucru.

22.7. Cu toate acestea, clauza 22.6 nu poate împiedica acțiuni în instanță de către client în vederea recuperării pierderilor sau daunelor previzibile produse proprietății (proprietăților) fizice ale Clientului sau altor pierderi sau daune care nu sunt excluse de categoriile listate în clauza 22.6.
22.8. Pm nu își asumă răspunderea pentru pierderile Clientului survenite ca urmare a:

 • incompatibilității dintre Serviciile oferite de Pm și echipamentele dumneavoastră sau software-ul utilizat sau tipului de conexiune (conexiuni) de telecomunicații;
 • probleme tehnice, inclusiv erori sau întreruperi ale Serviciilor oferite de Pm;
 • inadecvarea, lipsa de fiabilitate sau lipsa de acuratețe a Serviciilor oferite de Pm;
 • virușilor informatici de orice fel, în cazul în care sistemele dvs. au fost infectate în cursul utilizării Serviciilor oferite de Pm;
 • orice breșe de securitate care afectează contul dumneavoastră de servicii.

22.9. Răspunderea Pm față de dumneavoastră (Client) nu poate depăși contravaloarea plăților efectuate de dumneavoastră din anul în care s-a produs incidentul (sau incidentele) care a cauzat prejudiciul.
22.10. Pm nu își asumă niciun fel de răspundere până când dumneavoastră nu prezentați dovezi documentate care să ateste credibil și satisfăcător producerea daunelor și cuantumul acestora.
22.11. Pm exclude orice răspundere survenită ca urmare a publicării cu ajutorul Serviciilor oferite de Pm, pe internet, a oricăror informații care produc prejudicii sau pierderi.
22.12. Pm nu are nicio răspundere pentru niciunul din produsele (inclusiv aplicații sau software) sau serviciile furnizate de terți prin intermediul Serviciilor noastre.
22.13. Pm nu are nicio răspundere cu privire la acuratețea, completitudinea sau adecvarea conținutului de pe website-urile furnizorilor de servicii internet sau telecomunicații sau servicii legate de domenii web sau pentru orice fel de defecțiuni ale echipamentului lor.

 1. Comunicarea scrisă între dumneavoastră și Pm

23.1. Legislația în vigoare cere ca unele tipuri de comunicare între noi și dumneavoastră să fie obligatoriu în scris.
23.2. Atunci când utilizați website-ul nostru, dumneavoastră acceptați implicit faptul că cea mai mare parte a comunicării cu noi va fi sub forma comunicării electronice (email) și sunteți de acord ca toate contractele, notificările, informațiile și alte tipuri de comunicări transmise de Pm către dumneavoastră să fie în formă scrisă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor dumneavoastră.

 1. Notificările transmise către sau de la Pm

24.1. Toate notificările venite din partea dumneavoastră către Pm trebuie trimise pe adresa office [@] pmtechnic [.] ro sau utilizând pagina de contact http://www.pmtechnic.com/ro/contact/
24.2. Pm vă va trimite notificări fie pe adresa de email și/sau adresa poștală specificată de dvs. în procesul plasării comenzii pentru Serviciul (Serviciile) Pm. Vor fi considerate a fi livrate notificările Pm către dumneavoastră în situația în care:

 • au fost publicate pe website-ul nostru;
 • au trecut cel puțin 24 de ore de la trimiterea unui email către adresa dvs. de email;
 • au trecut trei zile de la data trimiterii unei scrisori prin poștă.

24.3. În cazul unei scrisori trimise prin poștă de către Pm către dumneavoastră, sunteți de acord să constituie dovadă a trimiterii faptul că scrisoarea utilizează adresa poștală specificată de dvs. și că a fost trimisă în conformitate cu regulile serviciului poștal utilizat.
24.4. În cazul unei notificări trimise de către Pm către dumneavoastră, sunteți de acord să constituie dovadă a trimiterii faptul că emailul a fost trimis către adresa de email specificată de dvs.

 1. Forță majoră

25.1. Niciuna din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.
25.2. Cazurile de Forță Majoră includ orice faptă, eveniment, lipsă de eveniment, omisiune sau accident în afară capacității de control a companiei Pm, cum ar fi cele listate mai jos (fără a fi limitate doar la acestea):

 • greve, grevă patronală, sau alte acțiuni sindicale;
 • insurecții, calamități provocate de om, atacuri teroriste sau amenințarea unui atac terorist, război sau amenințarea cu războiul;
 • incendii, explozii, furtuni, inundații, cutremure, epidemii sau alte dezastre naturale;
 • imposibilitatea utilizării mijloacelor de transport public sau privat;
 • imposibilitatea utilizării rețelelor de telecomunicații publice sau private;
 • actele guvernamentale, actele legislative, reglementări sau restricții impuse de guverne.

25.3. Furnizarea Serviciilor de către Pm va fi considerată a fi suspendată pe durata cazului de Forță Majoră.

 1. Email marketing, SPAM, Emailuri nesolicitate

26.1. Sunteți de acord că este strict INTERZISĂ transmiterea de emailuri de tip spam sau emailuri nesolicitate de pe serverele noastre, sau utilizând adresele de email puse la dispoziția dvs. de către Pm. Aceste activități pot atrage blocarea imediată sau chiar rezilierea contractului dvs., fără drept de restituire a sumelor achitate de către dvs.
26.2. Pentru a evita orice acuzații de email spamming care ar putea fi imputate serverelor Pm, sunteți de acord și înțelegeți că:

 • Pm este arbitru unic și cu drept de decizie finală cu privire la activitățile care constituie încălcarea prezentei clauze;
 • Pm a stabilit și va impune respectarea unei limite de 300 de emailuri trimise per oră per domeniu pentru conturile Clienților care beneficiază de Servicii de Shared Hosting sau Servicii de Reseller Hosting. În situația în care 30% din emailurile trimise în decurs de o oră sunt respinse de către serverul destinatar, restul emailurilor din cuantumul specificat vor fi blocate pe o perioadă de 1 oră;
 • Pm a stabilit și va impune respectarea unei limite de 100 de emailuri trimise per oră per domeniu pentru conturile Clienților care beneficiază de Servicii de Găzduire email de tip SmarterMail / Exchange. În situația în care limita de 100 de emailuri este atinsă, restul emailurilor vor fi blocate pe o perioadă de 1 oră;
 • Pm a stabilit și va impune respectarea unei limite de 500 de emailuri trimise per oră pentru conturile Clienților care beneficiază de Servicii de VPS Hosting. În situația în care 30% din emailurile trimise în decurs de o oră sunt respinse de către serverul destinatar, restul emailurilor din cuantumul specificat vor fi blocate pe o perioadă de 1 oră;
 • niciunul din Clienții Pm nu poate trimite mai mult de numărul limită de emailuri per oră atribuit Serviciului ales de către acesta, indiferent de numărul de emailuri pe care le are înregistrate pe listele sale de contacte.
 1. Ce constituie acord între Pm și Client

Termeni și Condiții, Comanda pentru Serviciu (Servicii) plasată de dumneavoastră, Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor Pm, Politica de confidențialitate Pm, sau orice alt document la care s-a făcut referire în acest document, constituie totalitatea acordului între Pm (Prestator) și dumneavoastră (Client) și înlocuiesc sau completează orice alte discuții, negocieri, corespondențe, aranjamente, înțelegeri sau acorduri anterioare între Pm și dumneavoastră cu privire la Servicii.

 1. Legislație și jurisdicție

28.1. Termenii și Condițiile, celelalte documente la care se face referire în acest document, Achiziționarea Serviciilor de pe website-ul nostru, cât și orice dispută sau litigiu în legătură cu achiziționarea Serviciilor (incluzând dispute sau litigii necontractuale) sunt supuse legislației românești.
28.2. Orice dispută sau litigiu apărute între Pm și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care rezolvarea nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, din Cluj-Napoca.